shield-flash-fill
NEW RELEASE
User Provisioning and SSO with Microsoft Azure AD
Read more
chat-2-fill
Essayer gratuit
LoginEssayer gratuit
globe

eIDAS 2

eIDAS 2 is a European regulation that will be valid in the whole of the EU from the moment it becomes applicable (foreseen in the coming months). It will give legal value to electronic attestations of attributes. Electronic attestations of attributes that are issued by audited and accredited services (qualified electronic attestations of attributes), will have the same legal effect as lawfully issued attestations in paper form. This means that there will be no more need for paper processes to live up to legal requirements.

Electronic attestations

Typically, electronic attestations of attributes deliver attributes linked to identity properties (e.g. being qualified to execute a certain profession, having followed a required security training, being a member of an organization, etc.). However, attestations can also contain attributes that are related to objects (has passed a certain quality control, is a genuine product, proof of origin of a package or container, etc.). We believe that the amount of use cases that can be made more efficient than with the current processes are very vast. We also believe that there are multiple use cases that were not feasible so far, because of lack of speed or prohibitive costs of paper-based processes, that can become feasible thanks to the automation possibilities of the issuance and validation of electronic attestations of attributes.

Collaboration

Hypervault and Trust Agency will work together to study the optimal way to set up an ecosystem for the business world to maximally leverage the potential delivered by electronic attestations of attributes.

With their digital vault for businesses, Hypervault enables companies to securely store passwords and other data in electronic format. Hypervault is focussed on business clients, which is the focus of this project. Hypervault strongly believes that the ability to incorporate the concepts of Electronic Attestations of Attributes and Digital identity Wallets in its business will help its customers to implement these new functionalities with the least possible efforts.

Trust Agency is specialized in Trust and Identity Services and will provide the required expert knowledge. The Trust Agency experts have a considerable experience setting up similar solutions in the past, specifically in the eIDAS trust services area. Trust Agency was involved in shaping the new eIDAS 2 regulation (via input on the drafts) and is currently involved in the creation of the standards that will need to support it (as member of the ETSI ESI workgroup).

More information

In case you are interested in electronic attestations of attributes, please do not hesitate to contact us via info@hypervault.com or info@trust-agency.eu

Dag Stanley. Wat doen jullie precies?

Stanley: "Er zijn drie verschillende peilers binnen Kohera."

De eerste is het Database Administration. We hebben een ervaren team van SQL database architecten die bedrijven helpen bij creëren van een betrouwbare en stabiele databaseomgeving, of het nu in Azure is, op uw eigen infrastructuur of hybride.

De tweede en derde peiler lopen hand in hand. Met Data Engineering enerzijds en dan Data Insights. Hiermee bieden we consultancy van data modellering tot op maat gemaakte rapportering en dashboarding. Daar komt ook training en coaching bij kijken om onze klanten in staat te stellen deze analytische tools gemakkelijk zelf te gebruiken om hun gegevens op een heldere manier te visualiseren om tot waardevolle inzichten te komen.

Over die drie peilers heen heb je dan ook nog alles wat te maken heeft met Data Governance, een 4e peiler zeg maar, waarin we onze klanten ook trachten te begeleiden.

Jullie maken deel uit van de Cronos groep?

"Dat klopt, ja. We zijn één van de meer dan 600 bedrijven die deel uitmaken van de Cronos groep. We zijn al wel opgestart in 2007 dus zijn we eigenlijk al één de oudere bedrijfjes binnen de groep."

Wie is jullie doelgroep? Wat zijn jullie target klanten? 

"Dat is een goede vraag. Dat zijn niet meteen de grote Enterprise klanten maar eerder het segment daar juist onder. Maar het gaat wel om heel uiteenlopende sectoren. Er zijn er zowel in het bankwezen als in de Antwerpse haven, ziekenhuizen en ook overheidsinstellingen… Dus we hebben echt wel heel diverse klanten.

Dat is natuurlijk ook ook de kracht van de Cronos groep. We hebben onze eigen klanten die we zelf vanuit Kohera benaderd hebben, maar er komen toch heel veel leads binnen vanuit de groep. Denk maar aan de overheid met wie de Cronos groep vaak raamcontracten heeft: de Vlaamse overheid, de federale overheid enz… En die komen op die manier dan ook bij ons terecht"

Met hoeveel zijn jullie vandaag? 

"Wij zijn nu met 44 medewerkers, verspreid over twee vestigingen. In Kontich en in Kortrijk."

Wat heeft jullie gedreven om klant te worden van Hypervault?

Stanley: "We hebben de mogelijkheden en de opbouw van Hypervault bekeken enerzijds maar we vonden zeker en vast een plus dat dat jullie een Belgisch bedrijf zijn en dat al de data in Europa blijft. Dat waren de twee zaken die ons ertoe hebben geleid om met jullie in zee te gaan en dan hebben we eigenlijk ook niet meer naar andere oplossingen gekeken."

Kohera

En wordt Hypervault nu dan door alle 44 medewerkers van Kohera gebruikt? 

"Ja, absoluut. Enerzijds voor eigen wachtwoorden maar ook voor alle wachtwoorden die intern gedeeld moeten worden tussen de medewerkers onderling."

Hoe hebben jullie Hypervault georganiseerd? 

"We hebben in de Workspace verschillende mappen aangemaakt. Enkel de collega’s die de info nodig hebben, hebben toegang tot de desbetreffende map in Hypervault. 

Wanneer een collega niet meer actief is op een bepaald project, dan wordt zijn toegang tot die map terug ingetrokken."

Mooi zo. 🙂 Is er een soort van uitgeschreven interne policy rond het gebruik van Hypervault en wachtwoorden? 

"Wanneer we nieuwe mensen aanwerven is er in de onboarding een stukje over hoe wij omgaan met wachtwoorden en waar ze op moeten letten. Zo bijvoorbeeld dat alle persoonlijke wachtwoorden niet gedeeld mogen worden, dat ze die in de privé kluis van Hypervault moeten bewaren. En welke wachtwoorden wèl gedeeld moeten worden en hoe en waar die moeten bewaard worden en dergelijke."

Wat wat is u eigen rol binnen Kohera? 

Stanley: "Ik sta in voor operations."

En de keuze en ingebruikname van Hypervault, dat was dan ook onder uw verantwoordelijkheid? 

"Ja, inderdaad."

Hoe is de onboarding en migratie naar Hypervault verlopen? 

"Wij hebben het in stappen gedaan.  Ik heb eerst al mijn eigen data geïmporteerd en de tijd genomen om alles rustig uit te proberen.
En pas wanneer dat helemaal achter de rug was, heb ik de nodige mappen aangemaakt en de data verdeeld over die mappen. De laatste stap was dan om de nodige extra licenties aan te kopen voor mijn collega’s en ze één voor één uit te nodigen in de Workspace en ze toegang te verschaffen tot de juiste mappen."

Wordt jullie Hypervault workspace momenteel ook gedeeld met externe gebuikers? Bijvoorbeeld om wachtwoorden te delen of op te halen? 

"Op zich is daar niet direct een vraag voor of een of een use-case voor bij ons.
Onze mensen krijgen meestal credentials van onze klanten, op locatie. Die gegevens worden bij ons dan desgevallend in onze Hypervault account geborgen maar er is dus niet direct een vraag vanuit de klant om deze dan opnieuw vanuit de vault met hen te delen."

Zijn er mensen of profielen binnen Kohera voor wie de adoptie moeizamer verliep? 

"Neen, eigenlijk niet. Ik heb ook geen klachten opgevangen of zo. Het baart sommige gebruikers wel beetje angst in dat hun master wachtwoord niet kan ge-reset worden maar daar neem je dan gewoon de nodige voorzorgen voor en dan weet je dat gewoon. Maar voor de rest geen klachten dus."

Heb je een idee van hoeveel items of wachtwoorden er nu in jullie Hypervault kluis beveiligd zijn? 

"Bij de onboarding hebben wij meteen ongeveer 500 wachtwoorden geïmporteerd of overgezet. Ik durf niet zeggen of er ondertussen veel zijn bijgekomen.
Ik zorg enkel dat de juiste mensen toegang krijgen en maar heb momenteel geen zicht op wat ze daar allemaal in steken. Ik weet dat een aantal medewerkers ook gebruik maken van de privé kluis die ze met Hypervault ook gekregen hebben."

Stel, je mag één enkele nieuwe feature kiezen voor Hypervault, wat zou je dan kiezen? Wat denken jullie het meest te missen momenteel?

"Voor ons zijn er momenteel niet direct zaken die wij nodig hebben of die we echt missen, neen. Ongetwijfeld kunnen er nog veel zaken toegevoegd worden maar de essentie is zeker aanwezig."

Laatste vraag, hebben jullie een vast security of Cybersecurity budget waarvan je weet?

"Wel in ons geval wordt zowat alles geregeld op centraal groepsniveau natuurlijk, bij Cronos. Er is daar een gespecialiseerd team aanwezig die uitzoeken wat voor ons de beste oplossingen en beveiligingen zijn en die dan voor alle bedrijven van de groep centraal worden voorzien, op niveau van het netwerk, email, storage, enz… Zaken waar wij dan gelukkig niet wakker van hoeven te liggen."

"Wij concentreren ons dan vooral op zaken die wij wèl zelf in handen hebben en controleren. En in de eerste plaats draait het bij ons om het veilig en verantwoord omgaan met de wachtwoorden van onze klanten. En daarin komt Hypervault ons perfect tegemoet."

Understanding the Basics of Two-Factor Authentication

Two-Factor Authentication, commonly known as 2FA, is a security process that requires users to provide two different authentication factors to verify themselves. This method adds an extra layer of protection to the standard password method of online identification. In essence, 2FA combines something you know (like a password) with something you have (such as a smartphone app generating codes) or something you are (like a fingerprint).

Why 2FA Matters

Data breaches and cyber threats are frequent and weekly reported in the news. Relying solely on passwords for security is akin to leaving your front door unlocked. Passwords, no matter how complex, can be cracked, guessed, or phished. 2FA addresses this vulnerability by requiring a second form of identification, drastically reducing the risk of unauthorized access.

How Two-Factor Authentication Works: A Closer Look

Two-Factor Authentication (2FA) adds a significant layer of security to your digital accounts. Let's delve deeper into how it functions:

The First Factor: Knowledge-Based Authentication

The first factor in 2FA is something you know, typically your password or PIN. This is the standard authentication method most people are familiar with. It's the first line of defense, but as we've seen, it can be vulnerable to various attacks like phishing or brute force.

The Second Factor: The Reinforcement

The second factor is where 2FA truly shines. It's an additional layer that verifies your identity using something you have or something you are. This could be:

 1. Something You Have:
  • Text Message or Email: A code sent to your phone or email. While convenient, it's worth noting that this method can be intercepted, so it's not the most secure.
  • Authenticator App: Apps like Google Authenticator, Microsoft Authenticator or Authy generate time-sensitive codes. Since these codes are generated on your device and don't travel over the network, they are more secure.
  • Physical Token: A small device that generates a code or can be plugged into a computer. It's highly secure but can be lost or stolen.
 2. Something You Are:
  • Biometric Authentication: This includes fingerprint scans, facial recognition, or retina scans. It's highly secure as it's unique to the individual. However, it requires specialized hardware and can raise privacy concerns.

Q&A: How does Two-Factor Authentication (2FA) work?

2FA is an additional security layer that verifies your identity using something you have (SMS, Email, TOTP, ...) or something your are (biometric authentication, ...)

The Authentication Process

Here's a step-by-step breakdown of how 2FA works in practice:

 1. Enter Your Password: You start by entering your password as usual.
 2. Prompt for the Second Factor: Once your password is verified, you'll be prompted for the second factor.
 3. Verification of the Second Factor: You provide the second factor, be it a code from your phone, a biometric scan, or a token.
 4. Access Granted: If both factors are verified successfully, you gain access to your account.

Backup Options

Most 2FA systems provide backup options in case you lose your phone or token. These can include backup codes, secondary phone numbers, or even backup emails. It's crucial to set these up to avoid being locked out of your accounts.

The Role of Time

In the case of codes generated by apps or sent via text, time plays a crucial role. These codes are often valid for only a short period, usually 30 seconds to a minute. This time sensitivity adds an extra layer of security, ensuring that even if a code is intercepted, it can't be used after its short lifespan.

Conclusion

Two-Factor Authentication, by combining something you know with something you have or are, significantly reduces the risk of unauthorized access. It's a simple yet powerful way to protect your digital life. As cyber threats evolve, 2FA isn't just a recommendation; it's a necessity for safeguarding your digital identity.

Setting Up Two-Factor Authentication

Setting up 2FA is a straightforward process:

 1. Choose a 2FA Method: Options include text messages, authenticator apps, or physical tokens.
 2. Activate 2FA on Your Account: Usually found in the security settings of your account.
 3. Follow the Setup Instructions: This will involve linking your account to your chosen 2FA method.

Government Resources on 2FA

For more detailed guidance, refer to government sites from Belgium, UK, France, and Germany for comprehensive information on 2FA.

Two-Factor Authentication 2FA identity verification

FAQs on Two-Factor Authentication

What is 2FA?

Two-Factor Authentication is a security process that requires two distinct forms of identification to access an account, enhancing protection against unauthorized access.

How do I get a 2FA code?

A 2FA code can be received through a text message, an authenticator app, or a physical token, depending on the method you've set up.

How to set up 2FA?

To set up 2FA, choose a method (text, app, or token), activate 2FA in your account settings, and follow the instructions to link your account to the chosen method.

Why is 2FA not working?

2FA might not work if there are issues with the delivery of the code, the authenticator app, or the physical token. Ensure your method is correctly set up and that you have connectivity if using a phone-based method.

The Digital Vault for Documents Advantage

In an age where information is more valuable than ever, Hypervault offers a robust solution that empowers businesses to keep their sensitive data secure. Here, we'll uncover the benefits and features that make a Digital Vault for Documents a must-have for company owners.

 1. Unparalleled Encryption - Your Digital Vault for Documents serves as a virtual Fort Knox, employing cutting-edge encryption algorithms to safeguard your confidential information. With end-to-end encryption, you can rest assured that only authorized personnel can access your documents.
 2. Centralized Management - Managing sensitive documents scattered across multiple platforms can be a nightmare. Hypervault's Digital Vault provides centralized control, streamlining access and management for all your critical data in one secure location.
 3. Access Control - With a Digital Vault for Documents, you have the power to grant or restrict access to specific individuals or departments. This granular control ensures that only the right people can view and modify sensitive information.
 4. Seamless Collaboration - Collaboration is essential in today's business landscape. Hypervault's Digital Vault fosters secure teamwork by allowing real-time collaboration on documents while maintaining robust security protocols.
 5. Automated Backup - Data loss can be catastrophic. With automated backup features, your critical documents are regularly saved, ensuring that you can recover them in the event of unforeseen disasters.

The Bottom Line

In conclusion, the Coffre-fort numérique for Documents offered by Hypervault is a game-changer for business owners looking to fortify their data security. Its encryption prowess, centralized management, access control, audit trails, collaboration capabilities, and automated backup ensure that your sensitive information remains impenetrable.

The age of paper documents and insecure digital storage is long gone. Embrace the future of data security with Hypervault's Digital Vault for Documents and take a proactive stance in safeguarding your company's invaluable assets.

Data breaches lurk around every corner. The power of a Digital Vault for Documents cannot be overstated. Protect your sensitive information, maintain the trust of your clients, and secure the future of your business with Hypervault.

As a SaaS company, we are always looking for ways to improve our product and make it more user-friendly for our customers. One of the most frequently requested features has been the ability to integrate with Microsoft Entra and being able to use Microsoft's Single Sign-On (SSO) through Azure AD. We are excited to announce that we have now implemented this feature and it is available to all of our customers.

So, what exactly is Microsoft SSO and what can it do for you?

In short, Microsoft SSO allows users to use a single set of login credentials to access multiple applications. This means that if you are already logged in to your Microsoft account, you can easily access our SaaS product without having to enter your login information again.

SSO through Azure AD

We have implemented SSO through Azure Active Directory (AD), which allows for seamless integration with other Microsoft products such as Office 365. This also gives you the ability to manage user access to our SaaS product from within your existing Microsoft dashboard.

Not only does this save time and make the login process more convenient, it also enhances security. With Microsoft SSO, your login credentials are stored in a central location, making it more difficult for hackers to gain access to your account.

Overall, the addition of Microsoft SSO and integration with Azure AD is a major step forward in improving the user experience for our customers. We hope that these features will make it easier for you to access and use Hypervault, and we will continue to look for ways to improve and enhance the product in the future.

Enabling User Provisioning and SSO

User provisioning Microsoft Azure AD SSO Hypervault

You can activate the connection with Microsoft Active Directory in your workspace settings. All you need to do is add the connection string, save it and you can onboard your users through the Microsoft Azure Portal.

AD/SSO Pricing

The integration and connection with AD is included in our monthly and yearly subscriptions.

How to integrate with Azure AD?

We created an easy-to-follow guide for a smooth integration. Check out our help center and technical documentation over here: https://help.hypervault.com/enable-microsoft-single-sign-on-for-your-workspace/.

Importance

The secure exchange of sensitive data between your web agency and your clients is crucial for several reasons. As a web agency, you will often handle confidential and sensitive data, such as login credentials, payment details, personal information, and your client’s proprietary content. Think of your client's intellectual property, such as designs, code, or marketing strategies to name a few.

Therefore ensuring the secure exchange of sensitive data is vital to protect your clients' privacy and maintain their trust. It also protects lots of valuable information from being stolen or misused by your or your client’s competitors or malicious actors.

In some countries or if you work for a larger agency, various (local) data protection regulations, such as GDPR, HIPAA, and CCPA, might require your agency to maintain strict security measures when handling sensitive data. The use of secure data exchange will help your agency to comply with these regulations and avoid potential legal penalties.

A data breach can have quite a significant negative impact on your agency's reputation. No need to say this could lead to the loss of clients and potential future business. Therefore, a truly secure way to exchange data will promote a transparent working relationship with your client and enable both parties to focus on achieving shared goals.

By prioritizing secure data exchange, web agencies demonstrate their commitment to protecting clients' sensitive information, and fostering trust and loyalty in their working relationships.

As a web agency, you face several challenges when handling your client’s sensitive data such as passwords, credentials, and proprietary documents like marketing strategies, etc... 

Challenges

As a web agency, you face several challenges when handling your client’s sensitive data such as mots de passe, credentials, and proprietary documents like marketing strategies, etc... 

First of all, you need to ensure the security of sensitive data at all times, during storage, transmission, and access, and this from the moment your client is onboarding and for the whole time that he will remain your client.

You probably also need to adhere to various data protection regulations which may have different requirements based on the clients' locations or industries. This can be quite complex and time-consuming.

A web agency often relies on (online) third-party tools and services, which may introduce additional security risks. It is essential to assess the security and privacy policies of these providers to ensure they meet your agency's standards.

Speaking of tools, you will definitely need to find and implement a new system or solution with strong encryption, authentication, and set up access control measures. This may involve evaluating and implementing secure communication tools such as digital vaults, file-sharing platforms, or client portals.

Once a solution has been chosen and configured, your staff will need to be provided with adequate training and you’ll need to establish clear procedures to minimize the risk of human error.

Finally, perhaps the most difficult task is to find and implement a secure solution and the necessary policies without affecting productivity.

Implementing robust security measures can sometimes hinder both usability and the agency’s productivity, making it challenging to strike the right balance between protecting sensitive data and maintaining a user-friendly experience for clients and staff.

By addressing these challenges, web agencies can better protect their client's sensitive data, maintain compliance with regulations, and foster trust in their relationships.

Identifying Sensitive Data in Web Agency-Client Communication

Sensitive or confidential data that typically need to be exchanged between a web agency and its clients can vary depending on the nature of the projects and the specific requirements of each client. Some common types of sensitive data include:

 1. Login credentials such as usernames and passwords for accessing various platforms, such as Hosting, CMS, ERP, CRM, FTP server, or email marketing tools.
 2. API keys, access keys, and tokens required for integrating third-party services or applications.
 3. Credit card details and payment information such as bank account numbers, and other payment-related data.
 4. Personally identifiable information (PII) of clients, customers, or employees, such as names, addresses, phone numbers, and email addresses.
 5. Intellectual property in the form of design files, source code, proprietary algorithms, patents, or copyrighted material.
 6. Confidential documents such as marketing plans, sales strategies, financial projections, and other confidential business information.
 7. Contracts & legally binding documents.
 8. IT and IT-security-related information such as network architecture diagrams, security policies, or vulnerability assessments.
 9. Sensitive multimedia content. This can be unreleased photos, videos, or audio recordings related to a client's project or campaign.
 10. Research and development (R&D) data: Information about ongoing or planned R&D projects, including prototypes, experimental data, or research findings.

Usual channels for web agencies to communicate with their clients, and their drawbacks: 

Today web agencies use a variety of communication channels to exchange project data with their clients. Some of the most common channels include:

 1. Email:
  A widely used channel for exchanging text, files, and documents, but it can be insecure if not properly encrypted or protected.
 2. Instant messaging apps:
  Apps like Slack, Microsoft Teams, or WhatsApp are often used for quick communication and file sharing, though they may not be suitable for exchanging sensitive information without proper security measures.
 3. Video conferencing tools:
  Platforms such as Zoom, Google Meet, or Microsoft Teams offer real-time communication, screen sharing, and file transfer but they don’t offer end-to-end encryption and allow for limited control over shared data.
 4. Project management tools:
  Web-based platforms like Trello, Asana, or Basecamp are used for task management, file sharing, and communication throughout a project. Same story: only a few providers offer end-to-end encryption and granular control over shared data is pretty poor.
 5. File-sharing services:
  Cloud-based services like Google Drive, Dropbox, or Microsoft OneDrive can be used to store and share files, but appropriate security settings and access controls need to be put in place to protect sensitive data. This often proves to be cumbersome, time-consuming, and not always reliable.
 6. FTP/SFTP/FTPS:
  File Transfer Protocol (FTP) and its secure variants (SFTP and FTPS) is a solution that is too complex for many clients and offers no version control making it more difficult to collaborate effectively.
 7. Client portals:
  Secure, password-protected online portals where clients can access, upload, and download project-related documents and files. Most client portals don’t offer robust security features such as end-to-end encryption and are rarely compliant with data protection laws.

The exchange of sensitive data: what should you look for in a truly secure communication channel? 

When selecting a truly secure communication channel for exchanging sensitive or confidential data with clients, a web agency should consider the following factors:

 1. End-to-end encryption:
  Ensure the communication channel uses end-to-end encryption to protect data from being intercepted or accessed by unauthorized parties during transmission.
 2. Strong authentication:
  Choose a platform that requires strong authentication methods, such as two-factor or multi-factor authentication, to verify the identity of users before granting access.
 3. Access controls:
  Look for a solution that offers granular access controls and user management features, allowing you to restrict access to sensitive data on a need-to-know basis.
 4. Data storage and protection:
  Evaluate how the communication platform stores data at rest and ensure that it uses encryption or other security measures to protect sensitive information.
 5. Compliance with data protection regulations:
  Make sure the platform is compliant with relevant data protection regulations, such as GDPR, HIPAA, or CCPA, to minimize legal risks and safeguard client data.
 6. Secure file sharing:
  Choose a communication channel that allows for secure file sharing, ideally with options to encrypt files, set access permissions, and control the distribution of sensitive data.
 7. Audit trails and monitoring:
  Opt for a platform that provides audit trails and monitoring capabilities, allowing you to track user activity and identify potential security incidents.
 8. User-friendly interface:
  A secure communication channel should be easy to use, allowing clients to adopt the platform quickly and minimizing the risk of user error that could compromise sensitive data.
 9. Vendor reputation and support:
  Evaluate the reputation of the platform's vendor and ensure that they have a history of prioritizing security and providing timely support for any issues that may arise.

Picture a place where you can store, collaborate and exchange any type of sensitive data, and not just passwords. A true Digital Vault.

Password Managers VS. Digital Vaults 

The case for Password Managers: 

The vast majority of data breaches or system hacks occur due to compromised, weak, or reused passwords and attackers often exploit poor password practices to gain unauthorized access to systems and data.

The use of a password manager can therefore be of great benefit to a web agency:

A Digital Vault is a better solution

Why is a Digital Vault a better solution for web agencies to use as a secure communication channel for the exchange of sensitive data with their clients? 

Password Managers are inefficient in communication.

A password manager is a great tool for securely storing and managing login credentials but it is not typically designed to serve as a comprehensive communication channel. While some password managers allow secure sharing of passwords or notes, they often lack features that are fundamental for efficient and effective communication.

Password managers are only good for passwords.

While a password manager primarily focuses on storing and managing login credentials and so-called secure notes, a digital vault is designed and built from the ground up to store, manage, and share a much wider variety of sensitive data types or digital assets - not just passwords.

Besides securing login credentials as a password manager does, a digital vault can also serve as a truly secure communication channel for :

So if like most web agencies you need a secure solution for storing, managing, and sharing a much wider variety of sensitive information, a digital vault is definitely the better choice.

What else can you do besides the use of a digital vault?

Besides using a digital vault for the exchange of sensitive data with your clients, you or your agency should definitely also consider following best practices and policies: 

 1. Establish clear data handling policies: Define clear policies for handling and sharing sensitive data, and ensure all team members understand and follow these policies.
 2. Limit data access: Implement the principle of least privilege (PoLP), ensuring team members have access only to the data they need to do their jobs. Thankfully, a good digital vault will allow for a roles and permissions system to manage this.
 3. Regularly review access controls: Regularly review and update access controls to prevent unauthorized access to sensitive data.
 4. Train your team: Regularly train your team on best practices for handling sensitive data and maintaining security.
 5. Audit and monitor: Regularly audit and monitor data access and usage to detect any unusual activity or potential security incidents.
 6. Use secure methods for disposing of data: When no longer needed, sensitive data should be securely deleted or destroyed to prevent unauthorized access.
 7. Communicate your security policies with your clients: Educate your clients about secure communication practices and ensure they also follow best practices when sending or receiving sensitive data to and from your digital vault.

Exchange of Sensitive Data: The conclusion

As web agencies handle a vast amount of sensitive data from their clients, it is important to rely on truly secure data exchange with their clients to protect and transfer sensitive information and maintain trust. 

Adopting best practices and policies such as limiting data access and providing regular security training is essential.

But more importantly, selecting a highly secure but user-friendly digital vault which offers secure file-sharing services ensures a robust security posture.

By embracing these practices and fostering a security-conscious culture, a web agency can minimize the risk of data breaches and safeguard their clients' valuable data.

Understanding why it's important to have a sense of Digital Security Awareness

The digital realm is rife with threats. From phishing attacks to data breaches, the dangers are real and can have disastrous consequences for businesses. But fear not! With the right tools and strategies, you can fortify your company's digital defenses and ensure that your data remains safe and secure. Welcome to the beginner's guide to Raise Digital Security in your business.

Cyber Threats Explained:

Raise Digital Security Awareness: Steps to Elevate Your Defenses

 1. Educate and Train Your Team: Knowledge is power. Equip your team with the knowledge they need to identify and combat digital threats. Regular training sessions can make a world of difference.
 2. Implement Robust Password Management: Weak passwords are a hacker's dream. Use tools like Hypervault, a B2B password manager, to ensure that your passwords are strong, unique, and secure.
 3. Regularly Assess Risks: The digital landscape is ever-evolving. Regular risk assessments can help you identify potential vulnerabilities and address them before they become major issues.
 4. Stay Updated: Outdated software can be a gateway for hackers. Ensure that all your software and systems are regularly updated to the latest versions.
 5. Backup, Backup, Backup: Data loss can be catastrophic. Regularly backup your data to ensure that, in the event of a breach or failure, your data can be quickly restored.
 6. Implement Multi-Factor Authentication: An added layer of security, multi-factor authentication requires users to provide two or more verification methods to gain access.
 7. Promote a Culture of Security: Security isn't just the responsibility of the IT department. Everyone in the company should be aware of the importance of digital security and take steps to ensure they're following best practices.

The Future of Digital Security

As technology continues to evolve, so too will the threats we face. But with a proactive approach and the right strategies in place, you can ensure that your company remains one step ahead of the hackers. Remember, complacency is the enemy. To raise digital security awareness you should stay vigilant and stay informed.

Advanced Security Measures

8. Secure Your Network: A secure network is the backbone of your company's digital security. Ensure that your Wi-Fi network is encrypted, hidden, and secured with a strong password. Regularly update your router firmware and always change default usernames and passwords upon setup.

9. Mobile Device Management: With the rise of remote work and BYOD (Bring Your Own Device) policies, mobile devices have become a potential vulnerability. Implement a mobile device management solution that allows you to control how company data is accessed and used on personal devices.

10. Regular Security Audits: Schedule regular security audits to assess the effectiveness of your security measures. This involves a thorough examination of your company's information system to ensure policies and security measures are being adhered to.

11. Incident Response Plan: Even with the best security measures in place, breaches can happen. An incident response plan outlines the steps to take in the event of a security breach. This ensures a swift and coordinated response to minimize damage.

12. Vendor Management: Your company's security is only as strong as its weakest link, and sometimes that link can be third-party vendors. Ensure that all vendors follow strict security protocols, especially if they have access to your company's data.

13. Employee Exit Strategy: When employees leave, it's crucial to have a process in place to revoke access to company data, return company-owned devices, and ensure they no longer have access to company accounts.

14. Stay Informed: The world of cybersecurity is always evolving. Join cybersecurity forums, attend webinars, and subscribe to security news platforms to stay updated on the latest threats and best practices.

The Role of Leadership in Digital Security

Leadership plays a pivotal role in a company's digital security. It's not just about implementing the right tools and policies but fostering a culture where security is prioritized.

15. Lead by Example: Leaders should set the tone by adhering to security best practices, attending training, and emphasizing the importance of security in company meetings.

16. Allocate Resources: Ensure that your IT department has the necessary resources, both in terms of budget and manpower, to implement and maintain robust security measures.

17. Open Communication: Encourage employees to voice their concerns and provide feedback on the company's security measures. An open line of communication can lead to valuable insights and improvements.

The Human Element in Digital Security

While technology plays a significant role in digital security, the human element cannot be overlooked. Employees often represent the first line of defense against cyber threats.

18. Phishing Simulations: Regularly conduct phishing simulations to test employees' ability to recognize and report suspicious emails. This hands-on approach can be an eye-opener and serves as a practical training tool.

19. Regular Training Sessions: Cyber threats evolve rapidly. Monthly or quarterly training sessions can ensure that employees are always up-to-date with the latest threats and know how to respond.

20. Reward and Recognize: Consider implementing a rewards system for employees who report suspicious activities or who excel in security training sessions. Recognition can motivate others to take security protocols seriously.

Cloud Security in the Modern Age

As companies increasingly rely on cloud services, understanding cloud security becomes paramount.

21. Choose Reputable Providers: Not all cloud providers offer the same level of security. Research potential providers, read reviews, and ensure they comply with industry security standards.

22. Encrypt Data: Before uploading any data to the cloud, ensure it's encrypted. This adds an additional layer of protection, ensuring that even if data is accessed, it remains unreadable.

23. Regularly Review Access: Periodically review who has access to your cloud data. Ensure that only necessary individuals have access and revoke permissions when no longer needed.

The Importance of Physical Security

While digital security is vital, physical security measures are equally crucial.

24. Secure Server Rooms: Ensure that server rooms are locked and only accessible to authorized personnel. Consider implementing biometric access controls for added security.

25. Shred Important Documents: Any sensitive documents should be shredded when no longer needed. This prevents any unauthorized individuals from accessing information through discarded paperwork.

26. Security Cameras: Install security cameras in critical areas of the office. This not only deters potential thieves but can also provide evidence in case of any security breaches.

Looking Ahead: The Future of Digital Security

The digital landscape is ever-evolving, and with it, the threats we face. Companies must be proactive, always looking ahead, and anticipating potential new threats.

27. AI and Machine Learning: These technologies are becoming increasingly prevalent in digital security, helping companies predict and respond to threats more rapidly.

28. Quantum Computing: As quantum computing becomes more mainstream, it will introduce both new security solutions and potential threats. Companies should keep an eye on developments in this area to stay prepared.

29. Continuous Learning: The only constant in digital security is change. Continuous learning and adaptation are the keys to staying ahead of potential threats.

Digital security awareness

Conclusion

Digital security awareness in your company is not a one-time task but an ongoing commitment. As a manager, the responsibility is immense, but with the right strategies, tools, and mindset, you can ensure that your company remains secure in an ever-evolving digital landscape. Remember, knowledge is power, vigilance is key, and proactivity is your best defense.

Business-Centric Features of Dedicated Password Managers

Dedicated password managers elegantly choreograph a suite of features designed for the unique rhythm of business operations:

The Risks Businesses Face with Browser-Based Password Management

Browsers like Google Chrome, while convenient, might stumble when performing the sophisticated dance of business data security:

Hypervault: A Business-Focused Password Management Solution

Hypervault takes the stage as a maestro, conducting a symphony of features designed for businesses:

FAQs for Businesses on Password Management

Conclusion

When the dust settles in the arena of digital security, dedicated password managers emerge as the champions for businesses. Their design inherently addresses the complex needs of corporate data protection, offering a robust suite of features that not only secure sensitive information but also facilitate efficient business operations. In the quest for reliable digital security, turning to dedicated password managers is not just a wise choice for businesses; it’s a strategic imperative for safeguarding valuable digital assets.

1. The "It Won't Happen to Me" Syndrome

Reason: Many SMEs operate under the illusion of safety, thinking their size makes them invisible to cybercriminals. This mindset stems from the misconception that hackers only target large corporations with vast resources and thus neglect to invest in cybersecurity.

Solution: Awareness for digital security is key. SMEs should be regularly informed about statistics and real-life incidents involving businesses of their size. By understanding that they are not immune, they can be motivated to take proactive security measures.

2. Budgetary Concerns for Digital Security

Reason: For emerging businesses, every dollar counts. With numerous pressing needs, security often gets sidelined, viewed as an optional expense rather than a crucial investment.

Solution: SMEs should reframe their perspective, viewing cybersecurity as insurance against potential catastrophic losses. By allocating a dedicated budget and exploring cost-effective solutions tailored for SMEs, they can strike a balance between affordability and security.

3. The Daunting World of Cybersecurity

Reason: Cybersecurity, with its technical jargon and myriad of solutions, can intimidate non-tech-savvy individuals. This complexity can lead to decision paralysis, with SMEs unsure of where to start to invest in cybersecurity.

Solution: Simplification is the answer. SMEs can invest in training sessions that demystify cybersecurity, breaking it down into digestible chunks. Adopting user-friendly tools that don't require deep technical expertise can also make the journey less daunting.

4. Overreliance on Basic Security Measures

Reason: Basic tools like generic antivirus software can create a deceptive bubble of safety. While these tools offer some protection, they are not equipped to handle sophisticated threats.

Solution: Regular reviews and upgrades are essential. By understanding the limitations of basic tools and the evolving nature of threats, SMEs can be motivated to explore comprehensive security solutions.

5. Lack of Cybersecurity Education

Reason: Without proper training, employees can inadvertently become the weakest link in the security chain, engaging in risky behaviors like clicking on phishing links.

Solution: Continuous education is crucial. By making cybersecurity training a regular affair and integrating it into the onboarding process, SMEs can ensure that their staff is always equipped to handle threats.

6. Underestimating the Power of Password Managers

Reason: Password managers, for many SMEs, fall into the "nice-to-have" category rather than "must-have." This underestimation can leave them vulnerable to password-related breaches.

Solution: Demonstrating value is essential. By showcasing the dual benefits of security and convenience offered by tools like Hypervault, SMEs can be convinced of their strategic importance. When SMEs look to invest in cybersecurity, password managers could be the fastest and cheapest way to take the first steps to protect your environmnet.

invest in cybersecurity, digital security ,SME cybersecurity, cybersecurity for business

7. Resistance to Technological Change

Reason: Change can be unsettling. Introducing new tools and protocols can face resistance, especially from employees accustomed to certain ways of working.

Solution: A culture shift is needed. By fostering an environment that values continuous learning and innovation, and by recognizing early adopters, SMEs can smoothen the transition to new technologies.

8. Belief in Obscurity

Reason: Some SMEs believe that by staying under the radar, they can avoid attracting unwanted attention from cybercriminals.

Solution: This false sense of security can be shattered with education. By highlighting the indiscriminate nature of many cyberattacks, SMEs can be made aware that obscurity is not a reliable defense.

9. Lack of Dedicated IT Personnel

Reason: Without in-house IT expertise, SMEs may struggle to navigate the complex landscape of cybersecurity, missing out on crucial updates and best practices.

Solution: Outsourcing can be a viable solution. By partnering with IT experts or utilizing managed security services, SMEs can bridge the knowledge gap without breaking the bank.

10. Prioritizing Immediate Threats Over Potential Ones

Reason: Immediate business challenges can overshadow potential threats, leading to a short-sighted approach to security.

Solution: A shift in perspective is needed. By developing a long-term cybersecurity strategy and regularly revisiting it, SMEs can ensure they are prepared for both current and emerging threats.

11. Misunderstanding the Scope of Digital Assets

Reason: Not all digital assets are tangible. From customer data to internal communications, the value of these assets might be overlooked.

Solution: A thorough audit can shed light on the importance of these assets. By identifying and valuing all digital assets, SMEs can implement security measures that reflect their true worth.

12. Overconfidence in Third-party Vendors

Reason: Trusting external vendors without thorough vetting can expose SMEs to risks, especially if these vendors have lax security protocols.

Solution: Due diligence is non-negotiable. By establishing strict vendor security assessment protocols, SMEs can ensure that their external partners meet their security standards.

13. Neglecting Regular Security Audits

Reason: Security isn't a one-time task. Without regular checks, even the best systems can become outdated, leaving vulnerabilities exposed.

Solution: Periodic reviews are essential. By scheduling regular security audits and staying updated with the latest trends, SMEs can ensure their defenses remain robust.

Conclusion: Why you should invest in Cybersecurity as an SME

SMEs cannot afford to stick their heads in the ground and not invest in cybersecurity. By recognizing the reasons for neglecting security and actively addressing them, SMEs can not only protect their assets but also gain a competitive edge. Remember, prevention is always better than cure. You better invest in cybersecurity sooner than later. It provides safety and a lot of worries later on.


Hypervault is an affordable cybersecurity service for smes, protecting all your valuable data into a digital vault. Secure your passwords, encrypt your documents, save your licenses and much more. Invest in cybersecurity today.

L'importance croissante d'un gestionnaire de mots de passe d'entreprise

À mesure que les entreprises se développent et élargissent leur empreinte numérique, le nombre de comptes et de plateformes avec lesquels elles interagissent se multiplie également. Des comptes de messagerie aux systèmes CRM, des plateformes de commerce électronique au stockage cloud, chacun nécessite un ensemble unique d'informations d'identification. Se souvenir de tous ces mots de passe est non seulement fastidieux, mais présente également un risque pour la sécurité. La réutilisation de mots de passe ou la définition de mots de passe simples peuvent entraîner des violations potentielles. C’est là qu’un gestionnaire de mots de passe d’entreprise devient inestimable.

Pourquoi chaque entreprise a besoin d'un gestionnaire de mots de passe

 1. Amélioration de la sécurité: Les gestionnaires de mots de passe fournissent un coffre-fort crypté où les mots de passe sont stockés en toute sécurité. Cela garantit que même si un appareil est compromis, les mots de passe stockés restent inaccessibles aux utilisateurs non autorisés.
 2. Un accès facile: Avec un gestionnaire de mots de passe, vous n'êtes pas obligé de mémoriser chaque mot de passe. Il offre un accès à la demande à tous vos mots de passe, garantissant que vous ne serez jamais exclu des comptes cruciaux.
 3. Password Strength: Ces outils sont souvent dotés de fonctionnalités qui permettent de générer des mots de passe forts et uniques pour chaque compte, réduisant ainsi le risque d'attaques par force brute.
 4. La collaboration d'équipe: Pour les entreprises comptant plusieurs membres d'équipe, les gestionnaires de mots de passe permettent un partage sécurisé des mots de passe, garantissant que chacun a accès aux comptes dont il a besoin sans compromettre la sécurité.

Principales caractéristiques à rechercher

Implémenter un gestionnaire de mots de passe dans votre entreprise

 1. Évaluation: Commencez par évaluer les pratiques actuelles de gestion des mots de passe dans votre entreprise. Identifiez les défis et les axes d’amélioration.
 2. Choose the Right Tool: En fonction des besoins de votre entreprise, choisissez un gestionnaire de mots de passe qui correspond à vos exigences. Hypervault, un gestionnaire de mots de passe B2B et un coffre-fort numérique, propose une solution complète adaptée aux entreprises.
 3. Training: Assurez-vous que votre équipe est bien formée sur la façon d’utiliser le gestionnaire de mots de passe. Cela inclut la compréhension de ses fonctionnalités, la définition de mots de passe forts et le respect des meilleures pratiques.
 4. Examens réguliers: Examinez et mettez à jour périodiquement vos pratiques de gestion des mots de passe. Assurez-vous que les anciens comptes sont supprimés et que les nouveaux sont ajoutés au gestionnaire.

Conclusion

La mise en œuvre d’un gestionnaire de mots de passe d’entreprise est une démarche stratégique pour toute entreprise. Il rationalise non seulement le processus de gestion des mots de passe, mais offre également des fonctionnalités de sécurité avancées pour protéger les données sensibles. Dans un paysage numérique en constante évolution, des outils comme Hypervault deviennent indispensables pour les entreprises qui souhaitent garder une longueur d'avance sur les défis de sécurité.

Foire aux questions (FAQ) sur les gestionnaires de mots de passe d'entreprise